Om mig

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har även utbildning i familjeterapi och i psykosocialt behandlingsarbete. Jag har en bred erfarenhet av många olika problem och klienter. Jag har stor erfarenhet, lång vana att arbeta med förändringsarbete, kris- och konflikthantering, riktat till individer, familjer, grupper och organisationer.

I min roll på mottagningen arbetar jag som familjerådgivare och psykoterapeut. I samtalen eftersträvar jag samverkan och lägger stor fokus på att du känner dig trygg och bekväm. I mitt arbete med såväl par som enskilda möter jag ofta människor som försöker förstå och hantera sig själva, sina relationer och har svårt att få sitt livspussel att gå ihop.

Till exempel att förstå och hantera smärtsamma känslor som kommer över dem, destruktiva konflikter och osäkerhet över hur man ska hantera balansen mellan sina egna behov och andras vilja. Många känner sig stressade och har ofta skuldkänslor för att de upplever att de inte räcker till. Sedan 1989 har jag mött individer, par och familjer med olika svårigheter i livets alla skeden och faser.

Jag är väl förtrogen med Schematerapi och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Schematerapi som terapiinrikt-ning placerar sig inom KBT-skolan men innehåller även influenser från andra teoriformer som anknytningsteori och gestaltterapi. ACT är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi. Tidigare har jag även arbetat med sexuella frågeställningar och sociala och psykoterapeutiska insatser för ungdomar, unga vuxna samt i barn och ungdomspsykia-trin och vuxna i första linjens psykiatri. Jag har även arbetat med HBTQ-frågor. Senaste arbetet var som Familjerådgivare på Familjerådgivningen City i Stockholm. Jag har även en tioårig erfarenhet av att arbeta som HR-konsult med omorganisationer, förbättringsarbete, rehabilitering, kompe-tensförsörjning och  arbetsmiljöfrågor.

Jag har bland annat mångårig erfarenhet av att möta människor som har neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD och autismspektrumtillstånd.

AnnSofie Svanfelt

Socionom. Leg Psykoterapeut (KBT)

Utbildad på Svenska Institutet för
Kognitiv Psykoterapi

Jag erbjuder individuella terapier för vuxna och unga vuxna, parterapier samt familjerådgivning åt er som bor i följande kommuner

Stockholm, Nacka, Täby, Lidingö, Ekerö, Danderyd, Huddinge
För familjerådgivning genom kundval i Stockholm med kranskommuner är egenavgiften 250-450 kr

Socionom. Leg Psykoterapeut (KBT) och utbildad på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi